Nadzór budowalny

Nadzór budowalny

Dzięki doświadczeniu i wysoce wykwalifikowanej kadrze uprawnionych inżynierów będących ekspertami w swojej dziedzinie firma EMI GROUP świadczy usługi nadzoru związane z realizacją inwestycji elektrycznych.

Zakres nadzorów robót elektrycznych obejmuje:

  • Kontrola stanu sprawności instalacji elektrycznej
    Stan sprawności technicznej urządzeń i instalacji elektrycznych w budynku powinien być kontrolowany tak, aby zapewnione było właściwe ich funkcjonowanie, w tym sprawność połączeń, osprzętu, sprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, uziemień oraz oporności izolacji przewodów.
  • kontrola jakości pracy eksploatacyjnej maszyn i urządzeń;
  • prowadzenie dokumentacji eksploatacyjnej instalacji elektrycznej, jako wydzielonej części dokumentacji eksploatacyjnej budynku;
  • odbiór instalacji elektrycznych przed ich zabudową: co bardzo istotne na każdym etapie budowy zweryfikujemy czy użyto odpowiednich materiałów i urządzeń przed ich ukryciem, tj. zanim znajdą się pod tynkiem lub ziemią, a także sprawdzimy czy zostały prawidłowo zainstalowane;
  • pomiary i testy: każdorazowo uczestniczymy w przeprowadzeniu odpowiednich testów i pomiarów wykonanych instalacji/urządzeń technicznych, a także bierzemy udział w odbiorach końcowych i przekazaniu ich do eksploatacji. Wykonujemy też własne, niezależne pomiary instalacji elektrycznych mające na celu sprawdzenie poprawności ich wykonania i eliminację potencjalnych zagrożeń;
  • zapewnienie nadzoru nad realizacją robót konserwacyjnych, napraw i wymian oraz nadzoru nad wykonawstwem usług związanych z realizacją zaleceń wynikających z okresowych kontroli w lokalach.

Drukuj   E-mail