Instalacje odgromowe

Instalacje odgromowe

Instalacja odgromowa, która wchodzi w skład instalacji elektrycznej części domów, odpowiedzialna jest za ochronę obiektu przed porażeniem oraz uszkodzeniem poszycia dachowego wynikającym z wyładowań atmosferycznych. Najczęściej instalowana jest w budownictwie mieszkalnym oraz wszędzie tam, gdzie mogą przebywać ludzie w dłuższym okresie czasu.

Co decyduje o skuteczności instalacji odgromowej?

Istnieje kilka czynników wpływających na niezawodność działania instalacji odgromowej, o które trzeba zadbać zarówno na etapie projektu jak przy realizacji prac.

Należą do nich:

  • obliczenie wskaźnika zagrożenia piorunowego. Stanowi on wypadkową następujących danych: wielkość i wysokość budynku, jego lokalizacja oraz konstrukcja i technologia, w jakiej został wzniesiony. Uzyskane obliczenia są podstawą doboru właściwych komponentów do budowy systemu odgromowego i jego osprzętu
  • jakość użytych do stworzenia instalacji produktów. Zaleca się stosowanie wyłącznie sprawdzonych, objętych certyfikatem bezpieczeństwa i wyprodukowanych zgodnie z obowiązującymi normami produktów, a właśnie takie oferujemy (dysponujemy wszelkimi wymaganymi dokumentami, w tym deklaracją zgodności z PN-EN 50164, 62561, które w razie potrzeby możemy przedłożyć)
  • staranność wykonania, dotycząca w szczególności połączeń: prętów uziomu, zwodów poziomych, zwodów pionowych, które należy zespawać lub skręcić zaciskami śrubowymi, zachowanie wymaganych odstępów od innych urządzeń podczas prowadzenia zwodów, zabezpieczenie przed korozją, uzyskanie prawodłowej wartości oporu uziemienia
  • wyeliminowanie indukcji i przepięć towarzyszących silnym wyładowaniom elektromagnetycznym, powstałym na skutek uderzenia pioruna, przez wykonanie połączeń wyrównawczych oraz zabezpieczeń przeciwprzepięciowych

Dlaczego warto mieć instalację piorunochronną?

Ryzyko trafienia piorunem występuje nie tylko w przypadku szczególnie wysokich budynków. Nawet stosunkowo niewielkie domy jednorodzinne są narażone na tego typu niebezpieczeństwo - uderzenie błyskawicy w budynek bez instalacji odgromowej może wiązać się z uszkodzeniem pokrycia dachowego lub jego całkowitym zniszczeniem. Jest to najlepszy powód, dla którego warto taką instalację zamontować.


Drukuj   E-mail