Instalacje oświetleniowe

Instalacje oświetleniowe

Do każdego projekt instalacji oświetleniowych podchodzimy indywidualnie ze zwróceniem szczególnej uwagi na analizę potrzeb oraz wymagań inwestora, które z kolei konfrontujemy z aktualnymi przepisami i normami określonymi w prawie.

Podstawowym celem projektu oświetlenia jest określenie typów opraw oświetleniowych, rodzajów źródeł światła, liczby opraw oraz ich optymalnego rozmieszczenia, a także sposobu konserwacji oświetlenia. Tylko fachowa wiedza projektanta oświetlenia z zakresu techniki świetlnej oraz jego doświadczenie gwarantuje uzyskanie pożądanych efektów oświetleniowych.

W zakresie instalacji oświetleniowej specjalizujemy się w  :

  • wykonywaniu instalacji elektrycznych i oświetleniowych,
  • wykonywaniu instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,
  • wykonywaniu energooszczędnych systemów oświetleniowych LED,
  • wykonywaniu iluminacji obiektów architektonicznych, zabytkowych i sakralnych,
  • pomiarze natężenia oświetlenia

Raz zaprojektowana i dobrze wykonana instalacja służy naszym Klientom przez wiele pokoleń. Właściwe dobranie opraw, energooszczędny system oświetlenia, zapewnia wymierne korzyści ekonomiczne dla użytkowników.

Wykonujemy pomiary natężenia oświetlenia w pełnym zakresie:

  • Oświetlenie ogólne
  • Oświetlenie stanowiska pracy
  • Oświetlenie awaryjne: ewakuacyjne oraz zapasowe
  • Sprawdzamy czasu działania oświetlenia awaryjnego na akumulatorach.

Wykonanie tych pomiarów jest niezwykle istotne w świetle obowiązujących przepisów BHP, które wartości tegoż oświetlenia precyzują, a kontrolerzy z Inspekcji Pracy – kontrolują.


Drukuj   E-mail